TOVAR V AKCII

Naša cena 3 286,80 €
Naša cena 3 816,00 €
Naša cena 6 059,00 €

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 6 059,00 €
Naša cena 5 940,00 €

KONTAKT » Reklamácia

REKLAMAČNÝ POSTUP

REKLAMÁCIU JE POTREBNÉ VOPRED OZNÁMIŤ PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH PODMIENOK.

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom a právnym poriadkom platným v SR.

Tovar treba reklamovať u dodávateľa podľa podmienok reklamačného poriadku, ktorý je uvedený vo VOP.

Pri reklamácii je potrebné vypísať buď reklamačný protokol priamo TU SI STIAHNITE REKLAMAČNÝ PROTOKOL, alebo nám zaslať reklamáciu na e-mail: servis@nafukovacieatrakcie.sk

Reklamácia zaslaná na e-mailovú adresu servis@nafukovacieatrakcie.sk musí obsahovať: doklad o úhrade s dátumom predaja, číslo faktúry, špecifikáciu zakúpeného tovaru a popis závady, fotodokumentácia tiež napomôže.

Zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Neznámené zásielky bez oznámenia podľa reklamačného poriadku a bez dokladu o zakúpení tovaru nie sme povenní preberať.

Nezabudnite:

- dodať doklad o úhrade (faktúru, dodací list s dokladom z registračnej pokladne)

- popísať závadu reklamovaného tovaru

- uviesť názov alebo inú špecifikáciu reklamovaného tovaru

Reklamácia bude zaevidovaná a bez zbytočného odkladu vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Reklamácia sa vzťahuje na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Nadobúdaci doklad slúži ako záručný list.

!!!  Pozor  !!! Pri reklamácií vzniká riziko pre kupujúceho, kde dopravu za reklamáciu uhrádza kupujúci.